Het DAW is een drietal specialisten Erfafspoeling rijker!

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Water en bodem in balans

Voor project DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden volgden Joëlle de Pee, Lieke Kregel en Rosan de Groot de opleiding tot specialist erfafspoeling. Zij zijn werkzaam bij LTO Noord.

Na het bezoeken van vele schone en vuile erven, enthousiaste ondernemers en het rijden van de nodige kilometers, heeft het DAW drie specialisten op het gebied van erfafspoeling in huis. Zij kunnen bij boeren voortaan zelf de erfafspoeling in kaart brengen. En belangrijker: ze kunnen oplossingen aandragen voor een schoner erf en dus minder afspoeling naar het oppervlaktewater. ‘De mate van erfafspoeling brengen we in kaart met een erfscan tijdens een bedrijfsbezoek. Aan de hand daarvan schrijven we een adviesrapport met praktische tips en maatregelen om erfafspoeling te reduceren’, legt Kregel uit. ‘Het doel binnen project DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het uitvoeren van honderd erfscans. Zo creëren we bewustwording bij boeren over de effecten van werkzaamheden op en rondom het erf op de erfafspoeling en daarmee dus de waterkwaliteit.’

Kennis en vaardigheden

Via PPP-Agro Advies deden de drie projectleiders kennis en vaardigheden op om zelf erfscans uit te kunnen voeren bij melkveehouders. ‘We begonnen met de theorie over wat erfafspoeling is en waar het vandaan komt, maar ook de regelgeving eromheen’, blikt De Pee terug. ‘Vervolgens werkten we toe naar de praktijk onder begeleiding van Teus Verhoeff en Delian Kool van PPP-Agro Advies.’ Een belangrijk onderdeel van de opleiding was het bezoeken van erven en in gesprek gaan met ondernemers over erfafspoeling en waterkwaliteit. ‘Zo probeerden we het belang over te brengen van voorkoming van afspoeling en op een goede, constructieve manier samen met de ondernemer oplossingen te zoeken voor op het erf. Door mee te kijken bij de begeleiders en het onder hun toeziend oog zelf te doen, was erg leerzaam.’

Waardevolle gesprekken

Binnen project DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is besloten om de expertise binnenshuis te creëren. ‘Voor ons een welkome afwisseling tussen onze werkzaamheden en de boerenpraktijk, maar ook een waardevolle taak waar wij als LTO Noord ons gezicht meer kunnen laten zien op het erf’, stelt Kregel. ‘We denken niet alleen mee met de boer over hoe om te gaan met de veranderende wet- en regelgeving rondom waterkwaliteit. We vangen zo ook signalen op vanuit de sector in het belang van ons allemaal. Wij zien wat op de bedrijven leeft door in gesprek te gaan met de boer.’ De Groot vult aan: ‘Je krijgt de opgaves mee waar de ondernemer mee worstelt. Het is nuttig om de veranderingen in de aankomende wetgeving, en dan met name de praktische uitdagingen daarvan, nu al inzichtelijk te hebben. 2027 lijkt nog ver weg, maar een grote investering doe je ook niet van vandaag op morgen.’ 

Volle agenda

In eerste instantie gaan de projectleiders alleen voor dit project aan de slag. ‘Voorlopig zit onze agenda vol met afspraken dankzij de vele aanmeldingen. We kijken ernaar uit om de ondernemers te bezoeken, erfscans uit te voeren en hen te begeleiden naar een schoner erf.’ Mogelijk dat de drie specialisten op termijn ook voor andere projecten aan de slag gaan. ‘Wie weet wat de toekomst brengt.’

Over DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Met project DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt gewerkt aan meer bewustwording bij (melk-)veehouders en fruittelers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden over de relatie tussen hun agrarische bedrijfsvoering en de waterkwaliteit in de omgeving. Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).