Oprichting bodemteams

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Water en bodem in balans

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt Regionale Bodemteams op. Bodemadviseurs die zich willen aansluiten bij deze Regionale Bodemteams kunnen vanaf nu hun interesse doorgeven.

 

‘Wil je als bodemadviseur sterke(re) bodemadviezen geven, ervaringen met andere adviseurs uitwisselen en als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actualiteiten in jouw regio? Dan is aansluiting bij een Regionaal Bodemteam interessant voor jou’, stelt Dirk Johan Feenstra, landelijk DAW-projectleider.

Naast uitbreiding van hun netwerk en versterken van hun kennis is er voor bodemadviseurs meer ‘winst’ te halen uit deelname aan de Regionale Bodemteams. ‘Het is de bedoeling dat de adviseurs samen de kennisagenda bepalen binnen hun team. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van onderzoekers of experts om met hen in gesprek te gaan over actuele bevindingen uit het onderzoek, uitleg te krijgen over nieuwe (bodem)tools of informatie te ontvangen over relevante subsidieregelingen. Per Bodemteam begeleidt een procesbegeleider de bijeenkomsten en verzorgt de organisatorische kant’, aldus Feenstra.

Meer informatie via deze link.