Landbouwcongres in Oosterwolde met veel deelnemers van start

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Van bodemkennis naar bodemkunde
  • Bodemverdichting Noord-Nederland
  • Bodem APK

Het landbouwcongres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’ is vanochtend met veel deelnemers van start gegaan.

boerenleven-28

Ruim driehonderd agrarische ondernemers en andere belangstellenden uit de landbouwsector zijn aanwezig op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Nog eens een kleine honderd mensen hebben zich ingeschreven om de verschillende sprekers online te volgen.

De deelnemers willen alles te weten komen over de kansen die het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het vergroenen van de bodem bieden. De aanwezigen zijn verder ook benieuwd naar de praktische handvatten die ze van deskundigen aangereikt krijgen en inspirerende voorbeelden van mogelijkheden die het nieuwe GLB met zich meebrengt.

Programma

Nadat iedereen welkom is geheten door de gedeputeerden Henk Staghouwer (provincie Groningen), Henk Jumelet (provincie Drenthe) en Klaas Fokkinga (provincie Fryslân), gaat het programma van start met inspirerende sprekers. Daarna volgt een rondetafeldiscussie en kunnen de aanwezigen deelnemen aan de meer dan 20 bodembeleefsessies en demonstraties op het terrein van Ecostyle. ‘s Middags zijn er drie ronden workshops met 24 verschillende onderwerpen. Voor negen bedrijfsbezoeken van uiteenlopende agrarische bedrijven in het Noorden is ook veel belangstelling, blijkt uit de voorinschrijving. Woensdag en donderdag volgen twee internationale congresdagen met een vergelijkbaar, Engelstalig programma.

Organisatie

Organiserende partijen van het landbouwcongres zijn naast het ministerie van LNV en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, de leden van het kernteam van de Soil Food Week: Avalon, Kenniscentrum Bodem en Symphony of Soils in samenwerking met het project Meerwaarde van de Bioboer. LTO Noord is vanuit diverse bodem- en waterprojecten betrokken bij de organisatie van dit congres. Het volledige programma staat op www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl.