WaterWijs Boeren Gelderland

Het doel is van dit project is om samen met boeren en tuinders in de grondwaterbeschermingsgebieden in de Achterhoek te werken aan de waterkwaliteit en zo in 2030 minder dan 50 mg nitraat in de bodem te hebben.

Over dit project

WaterWijs Boeren is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij boeren en tuinders werken aan de waterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden in de Achterhoek (Gelderland). Die gebieden zijn kwetsbaar omdat er drinkwater wordt gewonnen. Als boer in dat gebied moet je daarom extra alert zijn op nitraatuitspoeling.

Waterwijs Boeren ondersteunt met maatregelen waarmee boeren zelf aan de slag kunnen om het nitraatgehalte in de bodem uiteindelijk terug te kunnen brengen naar minder dan 50 mg. 

LTO Noord wil een voortrekkersrol vervullen om de sector zichzelf op onderdelen te laten verbeteren. Dit doen wij samen met betrokken partners. Wij willen een verbindende factor zijn tussen deze partners en de individuele boeren die op hun eigen bedrijf werken aan het verbeteren van die onderdelen. Binnen dit project werkt LTO Noord samen met Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en waterbedrijf Vitens.

Deelname aan het project is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Naast advisering over en begeleiding bij het uitvoeren van maatregelen, voorziet het project ook in een financiële tegemoetkoming.

Lees meer op onze projectpagina: ‘WaterWijs Boeren

Betere oogst en bedrijfsresultaat, betere waterkwaliteit en gezondere bodem

Voor deelnemers aan het project betekent het innoveren in je werkwijzen voor een betere oogst en bedrijfsresultaat, betere waterkwaliteit en gezondere bodem.

waterbeheer-03

Gezondere leefomgeving en betere waterkwaliteit

Voor de omgeving betekent het een gezondere leefomgeving en betere waterkwaliteit. Een robuust watersysteem is in het belang van ons allemaal. 

Statement voor samenleving en burgers

Tekst

kippen-24

Mijlpalen

Resultaten

Binnen ons project WaterWijsBoeren wordt gewerkt aan het terugbrengen van de uitspoeling van nitraat en nutriënten in grondwaterbeschermingsgebieden.

75 deelnemers

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in