Samenwerking centraal op de Waterwijs Boeren-dag

 • Achterhoek Noord
 • Bommelerwaard
 • De Betuwe
 • De Liemers Montferland
 • Gelderse Vallei
 • Noord-Oost Veluwe
 • Oost Achterhoek
 • Oost Betuwe
 • Randmeerkust
 • West Achterhoek
 • Zuid-Oost Veluwe
 • Waterwijs Boeren Gelderland
 • Gelderland
 • Water en bodem in balans

Leren en inspireren, met en van elkaar. Dit stond centraal tijdens de bijeenkomst voor deelnemers en betrokken partijen van het project Waterwijs Boeren op Proefboerderij de Marke. Tijdens workshops over onder andere waterbeschikbaarheid en het optimaliseren van waterhuishouding werden realistische ambities besproken.

“Het is goed om de verhalen en uitdagingen van mede-boeren te horen. Wat doen zij aan hetzelfde probleem als waar jij tegenaan loopt? En hoe pas ik dit toe op mijn eigen bedrijf? Iedereen doet het anders”, aldus een deelnemer van het project Waterwijs Boeren. LTO Noord regiobestuurder Nicole Koks onderstreept het belang van deze bijeenkomst: “Zo’n dag vol kennis en inspiratie is belangrijk om in de toekomst door te kunnen met het verminderen van de uitspoeling van nutriënten voor schoon en voldoende drinkwater. Er ligt een grote opgave voor agrariërs in de waterwingebieden ’t Klooster, Haarlo, Olden Eibergen en Dinxperlo. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee aan de slag”, aldus Nicole Koks.

Kansen voor de toekomst

Afgelopen zomer leek een natte, regenachtige periode. “Meer water betekent niet direct meer beschikbaarheid. Deze zomer hadden we namelijk water genoeg, maar niet op de juiste plekken”, aldus Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel in zijn workshop samen met Matheijs Pleijter van Aequator. Robin Walvoort van De Marke en Installatie- en watertechniek Verhey Toldijk denken op hun manier hierin mee. Het duo deelde hun kennis en ervaringen met demonstraties druppelirrigatie en beregenen. “Voor veel boeren is druppelirrigatie nog onbekend terrein. Met verschillende proeven zetten we de ontwikkeling van druppelirrigatie voort”, licht Robin Walvoort toe. 

Naast watermanagement is het pakken van kansen in andere teelten ook een middel om de doelen te halen. Daarom toont expert Zwier van der Vegte de proefvelden van de Marke. Gewassen zoals sorghum, lupine, veldbonen en kruidenrijk grasland hebben een ander watergebruik. René Schepers van Wakker Boer daagde de boeren uit om met elkaar in gesprek te gaan over te nemen maatregelen. Wat lukt wel en wat is nodig om een maatregel te laten slagen? 

Samenwerking zorgt voor vooruitgang

Het zetten van kleine stapjes maakt vooruitgang en succes mogelijk. Dit doen de boeren niet alleen. De samenwerking met de partners Vitens, waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland staat daarom centraal binnen het project. “Binnen Waterwijs Boeren zie ik een duidelijke win-win situatie. In Gelderland wordt van grondwater drinkwater gemaakt. Het is dus belangrijk om deze bron te beschermen. Minder uitspoeling van nutriënten naar het grondwater zorgt voor een betere benutting in de plant, maar ook voor schoon drinkwater voor de mens. De verbinding met de partners moet hierbij centraal blijven staan om doelen te kunnen bereiken”, licht Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van de provincie Gelderland, toe.

Het project Waterwijs Boeren

Binnen het project Waterwijs Boeren (www.waterwijsboeren.nl) werken zo’n 75 agrariërs uit grondwaterbeschermingsgebieden aan het verminderen van nutriënten in het grondwater. Het doel: <50 mg nitraat per liter in het grondwater, een gezondere bodem en betere bedrijfsvoering. Door gebiedsbijeenkomsten en het doen van veldproeven wordt kennis vergroot en wordt de uitdaging aangegaan om de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. De drie grondwaterbeschermingsgebieden bevinden zich in de Achterhoek, namelijk: Dinxperlo, ’t Klooster en Haarlo/Olden Eibergen. Waterwijs Boeren is een project vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en wordt begeleid door LTO Noord, Vitens, waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland.