Kennisevent 8 juni: Toekomst voor de landbouw in het noordelijk zeekleigebied?

  • Zoet op Zout
  • Water en bodem in balans
  • Regio Noord
  • Friesland
  • Groningen
  • Noord-Holland

Vragen en antwoorden over verzilting en het behoud van de zoetwatervoorraad worden besproken op het kennisevent op donderdag 8 juni in Leeuwarden. Kom je ook?

vollegrondsgroenteteelt-128

Ondanks dit natte voorjaar is er sprake van toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Dit zet de zoetwatervoorziening onder druk en vergroot het risico op verzilting. Boeren en beleidsmakers zoeken naar kennis en perspectief om de cruciale zoetwatervoorraad te behouden zodat boeren en tuinders hun gewassen voor nu en in de toekomst kunnen blijven telen. De akkerbouw, en in het bijzonder de pootgoedteelt is van grote economische en maatschappelijke waarde in de Waddenregio.

Daarom wordt er een kennisevent georganiseerd op donderdag 8 juni. LTO Noord is één van de partners.

Datum: Donderdag 8 juni van 11.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Plaats: Theater de Harmonie Leeuwarden

Programma 

11:00 Welkom - Nationaal perspectief / kennishistorie
11:30 Kennissessies - Agrarisch perspectief / Wetenschappelijk perspectief
12:45 Lunch
14:15 Kennissessies - Agrarisch perspectief / Wetenschappelijk perspectief
15:30 Afsluiting - Toekomstperspectief
16:00 Netwerkborrel

De afgelopen 10 jaar is binnen verschillende projecten kennis verzameld en onderzoek uitgevoerd. Diverse sprekers praten je vanuit hun eigen expertise bij in kennissessies. Ook discussiëren we over hoe nu verder te gaan. En er is ruime gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Kom je ook?

Meld je dan aan via deze weblink.

Meer informatie op www.zoetopzout.nl