Trienke Elshof - Witteveen

Voorzitter Regiobestuur LTO regio Noord
  • Regiobestuur Noord
  • Algemeen Bestuur LTO Noord

Portefeuille: Verenigingszaken

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Heerenveen-Zuidoost
  • Lid Ledenraad Agrifirm
  • Portefeuillehouder Vakgroep platteland & omgeving LTO NL

Klik hier voor de pagina van regio Noord.