Harold Zoet

Voorzitter Regiobestuur LTO regio Oost
  • Regiobestuur Oost
  • Algemeen Bestuur LTO Noord

Portefeuille: algemene zaken, verenigingszaken

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Stichting Welsh pony promotie
  • Lid Ledenraad Eerst Friesche onderlinge paardenverzekering
  • Planning Pauluskerk Wezep

Klik hier voor de pagina van regio Oost.