Agrotafel een feit!

In de brief van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer van 1 oktober over de afhandeling schade door gaswinning in Groningen staat opgenomen dat de agrotafel een feit is. Een tafel die hard nodig is voor de afhandeling van de complexe schades in de agrarische sector en een toekomst voor onze agrarisch ondernemers. Hier heeft LTO Noord hard voor gelobbyd.

'Het is een mooie eerste stap, we zijn blij met dit resultaat, maar het mag niet bij de vergadertafel blijven.’ Zo schrijft regio bestuurder Alma den Hertog ook in haar blog van afgelopen week.

Invulling agrotafel
De brief van Minister Wiebes geeft aan dat het een eerste stap is naar oplossingen voor de toekomst. “Om te kunnen oordelen of problematiek bij agrariërs in Groningen aanleiding is voor aanvullende maatregelen, wordt onder voorzitterschap van dhr. Munniksma, een ervaren bestuurder in Groningen en Drenthe, een overlegtafel op dit punt georganiseerd.” De invulling van de agrotafel dient nog plaats te vinden (wie zit aan de tafel en met welke rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). LTO Noord denkt hier over mee.

Agroteam en Agropunt
Taeke Wahle, beleidsadviseur, geeft aan; ‘Het is mooi dat er nu een agrotafel komt maar ook het agroteam moet stevig blijven staan. Daarnaast is het voor onze leden van belang dat er een agropunt komt om de verbindingen tussen de verschillende organisaties te leggen die op dit dossier werkzaam zijn. LTO Noord zet zich daarvoor in.’