Malieveld - trekker met spandoek

Boerenalarm - Gelderland en Overijssel - We zijn het zat!

Vandaag (maandag) om 12.00 uur staan wij samen met u bij het provinciehuis in Arnhem of Zwolle.

Met provincies en regionale partners hebben we de afgelopen jaren samengewerkt in allerlei gebiedsprocessen en trajecten om natuur en milieu verder te helpen. Maar nu het spannend wordt, kiezen provincies er voor om zonder ons buitensporige regels te maken, die in onze ogen in de praktijk niet eens kunnen werken en waar de economie van de stad boven de economie van het landelijk gebied wordt gesteld. Als dit niet verandert, zeggen we onze samenwerking op!

Precies om 12.00 uur willen wij met zoveel mogelijk toeters en bellen het BOERENALARM laten horen. Want de grens is bereikt!

Na het BOERENALARM zijn er sprekers en gaan we de discussie aan met de gedeputeerden. Ook gaan er petitieborden rond met onze boodschap aan de provincie. Wij hopen op zoveel mogelijk handtekeningen van u hieronder.

Onze boodschap:
• Deze buitensporige provinciale beleidsaanpak over stikstof moet van tafel. Ze lopen op verschillende punten vooruit op het Rijksbeleid en hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen;
• Het afnemen van latente ruimte is onbespreekbaar;
• Geen gedwongen generieke krimp, maar een gebiedsaanpak waarin ruimte is voor landbouw, wonen, werken en verkeer;
• Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies,
• Er kan en mag geen koppeling met dier- en fosfaatrechten in het stikstofbeleid komen;
• Reductie van stikstof door innovatie. De landbouwsector heeft door innovatie en inzet van nieuwe technieken al laten zien dat uitstoot substantieel naar beneden kan;
• Meten is weten. Beleid moet gestoeld zijn op de juiste meetgegevens;
• We wijzen provincies erop dat ze, samen met de rijksoverheid, een betrouwbare partner moeten te zijn.

Land- en tuinbouw lijkt alleen een probleem. Terwijl wij wel degelijk oplossingen zien en daaraan mee willen werken, maar dan wel oplossingen waar OOK verdienvermogen en beleidszekerheid onderdeel van zijn.

Er is zo geen toekomst voor ons als ondernemers en al helemaal niet voor de volgende generaties! Op deze manier komt er een leeg platteland, zonder banen, zonder hart!

Waarom maandag?
De timing is belangrijk omdat de provincies hun beleidsregels moeten aanpassen voorafgaand aan het stikstof debat van donderdag (17 oktober) in de Tweede Kamer. Dinsdag vergadert het college van Gedeputeerde Staten en op woensdag Provinciale Staten. Ook voor woensdag staan er acties gepland. We verwachten echt niet dat u bij elke actie aanwezig bent, maar dat u een keuze maakt welke het beste bij u past. We hebben immers hetzelfde doel. We willen als agrarische sector een krachtig en gezamenlijk geluid laten horen dat de grens is bereikt. Dirk Bruins, onze voorzitter licht de noodzaak van onze actie toe in zijn filmpje op social media.

Praktisch
Graag uiterlijk om 11.50 uur aanwezig zijn. Aan onze oproep om vandaag naar de provinciehuizen te komen, wordt massaal gehoor gegeven. Via verschillende verzamelpunten wordt er - onder politiebegeleiding - in colonne met trekkers naar de provinciehuizen in Arnhem en Zwolle gereden. De coördinatie hiervan verloopt via uw LTO Noord-afdeling.

Wij vragen u om rekening te houden met uw mede-weggebruikers en zeker ruimte vrij te houden voor de hulpdiensten. In de omgeving van Arnhem is het uitermate belangrijk dat ten alle tijden de bruggen over de rivieren vrij blijven.

Samen staan we sterk!
#trotsopdeboer #boerenalarm #wezijnhetzat

Omdat het kort dag is, zullen we via social media (eventuele) verdere info verspreiden. Like en volg onze pagina op Facebook.

Bedankt dat jullie er zijn!

Namens Regiobestuur LTO Noord Regio Oost - Ben Haarman, Henk Jolink