LTO vrouw en bedrijf

Petitie: steun de boerinnen van Nederland!

Wij, boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen! We moeten klaar zijn voor de toekomst.

Maar welke toekomst? Wij, de dagelijkse boerin, de boerin die buitenshuis werkt of een eigen bedrijf heeft – we maken ons allemaal zorgen om onze boeren, om ons gezin, om ons bedrijf. Hoe ziet onze toekomst er uit?

We worden geconfronteerd met problemen die ons het hoofd te boven groeien. We maken ons zorgen om de (geestelijke) gezondheid van de boeren. Om de voedselveiligheid in Nederland. Om de leefbaarheid van het platteland. Hebben we nog wel een toekomst?

We roepen minister Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in agrarische bedrijven. Geef de boerinnen overlevingskansen voor de toekomst!

Teken hier de petitie