Landschap Groene Hart Zuid-Holland

Statement Marc Calon inzake stikstof

‘Vanmorgen heb ik in Nijkerk een toespraak gehouden tijdens het congres van SFR. Tijdens deze toespraak heb ik uiteraard ook stilgestaan bij de stikstofproblematiek, het belangrijkste dossier van dit moment.'

'Tijdens deze toespraak heb ik uiteraard ook stilgestaan bij de stikstofproblematiek, het belangrijkste dossier van dit moment. Boeren en tuinders hebben immers dagelijks te maken met de gevolgen van de huidige impasse. Tegelijkertijd heb ik aangegeven dat we als sector niet buiten de discussie staan. De land/-tuinbouw stoot stikstof uit, net als bouw, verkeer en tal van andere activiteiten.

Ondanks dat de land/-tuinbouw niet de oorzaak van de stikstofproblematiek is, ben ik ervan overtuigd dat we wel onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Dat hebben we afgelopen jaren door flinke afname van de uitstoot al bewezen en daar gaan we als sector ook in de toekomst mee verder.

Ik heb moeten constateren dat berichtgeving naar aanleiding van de toespraak bij diverse leden voor onrust heeft gezorgd. Dat vind ik erg jammer, juist omdat we als organisatie volop meewerken aan oplossingen in het Landbouwcollectief. Alle inzet van LTO Nederland én van mezelf is erop gericht zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de ontstane impasse en te zorgen voor een sector met perspectief. De komende dagen en weken zijn daarin cruciaal.’

Den Haag, 26-11-2019,
Marc Calon

 

Bron: LTO Nederland