Statement Rijk - IPO bestuurlijk overleg stikstof

LNV en IPO hebben gisteren (vrijdag 29 november) overleg gevoerd over de definitieve beleidsregels stikstof. De beleidsregels waartegen wij als LTO Noord op 14 oktober bij de provinciehuizen actie voerden.

Voorafgaand aan dit overleg hebben wij de afgelopen weken in alle provincies samen met onze regionale partners uit het ‘breed landbouw collectief’ input geleverd voor deze regels. Opvallend in alle provincies was dat we wel argumenten en informatie konden aanleveren, maar dat we niet terug hoorden op welke manier deze verwerkt werden in de regels. Dit gaf een ongemakkelijk gevoel.

Na het overleg gisteren werd wel verwacht dat we inzicht zouden krijgen in waar de provincies in gezamenlijkheid met LNV op uit zouden komen. Het statement dat gisteravond werd gepubliceerd door LNV en IPO geeft echter nog niet veel helderheid. Ook het tijdstip waarop dit statement uitkwam geeft ons het signaal dat LNV en IPO er nog niet uit zijn.

We lezen wel terug in het statement, en dat hoorden we ook eerder van betrokken gedeputeerden, dat er geluisterd is naar onze bezwaren. Maar wat de waarde daarvan is kunnen we op dit moment nog niet toetsen. We verwachten begin volgende week (dus na 1 december) meer informatie over de beleidsregels en kunnen dan vaststellen of voldoende aan onze bezwaren is tegemoet gekomen.