Landschap Utrecht Zuid-Holland

Landelijke stikstofupdate 14 januari

In de laatste weken van 2019 maakte LTO met andere partijen in het Landbouw Collectief afspraken met het kabinet.

Die afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt tot concreet beleid. Onder meer vanuit het Landbouw Collectief en het ministerie van LNV. Bestuurders en medewerkers van LTO zijn daar nauw bij betrokken.

Om onze leden een overzicht te bieden van de stand van zaken, hebben we op 18 december een stikstofdashboard gepubliceerd. Deze wordt bijgewerkt als er veranderingen plaatsvinden, en is altijd terug te vinden op lto.nl/stikstofdashboard.

Tijdens de kerstperiode heeft het ministerie een internetconsultatie voor de uitwerking van de woningbouw- en infrastructuuronderdelen van de Spoedwet Stikstof gehouden. In de conceptregeling kan de veehouderij niet profiteren van de vrijgespeelde stikstofruimte. Daarom is met het Landbouw Collectief een reactie gegeven. Die kunt u hier teruglezen.

Er is het afgelopen jaar veel binnengehaald. Niet alles. Dat we op verschillende onderdelen tevreden mogen zijn betekent natuurlijk niet dat we gaan rusten op de overige punten. In tegendeel. LTO blijft vechten voor de belangen van haar leden, maar we zijn er nog niet. Ook bij het verdere uitwerken van de afspraken zullen we voor uitdagingen komen te staan. Die uitdaging gaan we namens u aan.

 

Bron: LTO Nederland