geld

Kabinetsmaatregelen stikstof natuur

Minister Schouten kondigde gisteren stikstofmaatregelen voor natuur aan. Er komt € 125 mln. beschikbaar voor een natuurbank.

Dat is ‘compensatienatuur’ voor projecten van het Rijk en de waterschappen die in het openbaar belang moeten plaatsvinden, zoals infrastructuur, waterveiligheid en defensie. Het kabinet wijst ook € 125 mln. toe aan terreinbeherende organisaties voor natuurherstel en -verbetering, waaronder het verwerven van zogenoemde ‘sleutelhectares’ om versnippering van natuur tegen te gaan en robuuste ecologische verbindingen te realiseren. Minister Schouten benadrukt dat het kabinet robuust en realistisch natuurbeleid wil. Dus: natuur die tegen een stootje kan en scherp blijven kijken of natuurdoelen wel haalbaar zijn, en of de regels daar wel bij passen.

De Kamerbrief roept vragen op bij Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur en Landschap bij LTO Nederland: “Ik mis de samenhang met de landbouwmaatregelen, van gebiedsprocessen tot vrijwillige uitkoop. Samenwerking tussen landbouw en natuur moet wederzijds zijn. Ik waak ervoor dat natuurbeleid een kwestie van het verwerven van landbouwgrond als bufferzones wordt. Ik ben sowieso erg benieuwd waar de grond voor het inrichten van nieuwe natuur, dat een paar keer als oplossing wordt genoemd, vandaan moet komen. Al helemaal omdat de doorlichting van bestaande Natura2000-gebieden loopt, en in november is aangekondigd dat er geen nieuwe gebieden bij komen. Ik zou graag bevestigd zien dat de aangekondigde compensatienatuur niets aan dat standpunt veranderd. Anders lopen we alleen maar dieper de fuik van onhaalbare tekentafelnatuur in.”

Bron: LTO Nederland