weidegan

LTO Noord: 'Acties MOB tegen Overijsselse boeren zorgen voor slapeloze nachten'

​LTO Noord heeft grote zorgen over de acties van claimclub MOB tegen diverse boeren in Overijssel. In een persbericht vraagt LTO Noord aandacht voor deze situatie.

Het MOB wil het boeren onmogelijk maken om hun koeien in de wei te laten lopen en mest uit te rijden. Daardoor zal het karakteristieke beeld van het Overijsselse platteland voor altijd veranderen. Hoewel het MOB zich in eerste instantie richt tegen de provinciale overheid hebben boeren door deze juridische acties slapeloze nachten.Onrust en ergernis
“De manier waarop MOB dit aanpakt geeft veel onrust en ergernis bij onze achterban,” stelt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord Regio Oost. “Landbouwminister Carola Schouten en de provincies zijn het met ons eens dat er geen vergunningsplicht moet komen voor het beweiden en bemesten. Ook het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes adviseert dit. Toch wil het MOB dat boeren hiervoor een vergunning moeten aanvragen. In plaats van hierover in gesprek te gaan met de politiek proberen ze hun zin door te drammen bij de rechter.”

Rechtszaak
Dinsdagmorgen dient in Zwolle een rechtszaak over de situatie van één Overijsselse melkveehouder. In zijn juridische strijd wordt hij al enkele weken juridisch en financieel gesteund door LTO Noord. “Het gaat om iets dat niet alleen deze boer raakt, maar de hele agrarische sector. Als de rechter in het nadeel van deze boer beslist komen direct talloze agrariërs in de problemen,” stelt Haarman. “Wij zien dit als een rechtstreekse aanval op agrarische ondernemers die in goed vertrouwen hebben gehandeld. Ik vind dit ongehoord. Wij staan volledig achter deze boer.”
De rechter doet over een week uitspraak in deze zaak.
 
Achtergrondinformatie
De commissie-Remkes bevestigde in december 2019 dat voor bemesten geen vergunningplicht nodig is omdat de uitstoot door mestgebruik lager is dan toen de Habitatrichtlijn van kracht werd, in 2004. Mogelijke uitzondering is als het grondgebruik is veranderd, bijvoorbeeld van akkerland naar grasland. In die gevallen is een nadere beoordeling nodig omdat er dan wellicht meer bemest wordt dan ten tijde van de referentiedatum. Dan geldt mogelijk wel een vergunningplicht, aldus Remkes. Voor beweiden is er geen hogere depositie dan waar in de stalvergunning al ruimte is gehouden, en is er dus ook geen vergunningplicht.
Meer achtergrondinformatie in dit artikel