natuur, landweg, groningen

3000 boeren moeten vrezen voor privacy na juridische acties MOB

Boeren vrezen voor hun privacy nu claimclub MOB via een juridische procedure de gegevens van ondernemers die een PAS-melding deden openbaar wil maken. Donderdag dient daarover in de rechtbank in Groningen een regiezitting. Voor LTO Noord is het openbaren van al deze gegevens onacceptabel, zegt regiovoorzitter Trienke Elshof.

“Net als gewone burgers hebben boeren recht op privacy,” zegt Elshof. “De overheid is dat met ons eens en weigert daarom de gegevens van deze ondernemers te verspreiden. De informatie waar MOB achteraan zit heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van locaties en naamgegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en zijn gezin geschonden. Daar verzetten we ons tegen.”

 

Elshof hekelt de opstelling van de claimclub, die eerder deze week in Overijssel via de rechter al probeerde af te dwingen dat boeren een vergunning moeten hebben om hun koeien in de wei te laten lopen.

 

“De bezetting van een bedrijf in Boxtel vorig jaar, brandstichting op boerenbedrijven en talloze inbraken: de persoonlijke levenssfeer van boeren staat onder druk. Daar komt de onzekerheid door de stikstofproblematiek bovenop. Wanneer deze gegevens openbaar worden kunnen extremisten ermee aan de haal gaan. Toch gaat MOB door met haar juridische strijd, die boeren slapeloze nachten opleveren,” aldus Elshof.

 

PAS-meldingen terecht gelegaliseerd

Ondernemers die onder het PAS geen vergunning aan konden vragen omdat de stikstofemissie te gering was moesten een melding doen. Na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waren deze meldingen niet meer geldig.

 

LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties hebben steeds benadrukt dat deze ondernemers, die te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een PAS-melding te doen, niet gedupeerd mogen worden. 

 

Minister Schouten heeft toegezegd dat de situatie van de PAS-melders wordt gelegaliseerd. Omdat de meldingen door PBL en RIVM al zijn opgenomen in het basispad van stikstofemissies heeft dit geen negatieve consequenties voor de ontwikkeling van de landelijke stikstofdepositie in 2020, aldus het ministerie. Met andere woorden: het legaliseren van de meldingen zorgt niet voor extra emissies, ook niet in de modellen van PBL en RIVM.