lucht, tak, realiteit

Stikstofupdate regio Oost 24 maart

In Gelderland en Overijssel is in het stikstofdossier afgesproken dat er een werkgroep komt die zich zal buigen over de gebiedsgerichte aanpak.

In Gelderland is deze werkgroep eenmaal bijeen geweest en er is eenmaal telefonisch overlegd. Deze overleggen hadden een verkennend karakter. Er is uitgebreid gesproken over de kaders voor de gebiedsgerichte aanpak. In Overijssel wordt de werkgroep momenteel samengesteld. 
 
Hoe een en ander verder zal gaan, valt op dit moment met het oog op het coronavirus niet te zeggen. 
Klik hier voor de update van het landelijke Landbouwcollectief rond de stikstofimpasse.