Woensdag Webinar door Flynth voor ondernemers | Stikstof: hoe nu verder?

Stikstofproblematiek, kamerbrieven, nieuwe maatregelen, duurzame innovatieve oplossingen, kreten die u de laatste tijd veel gehoord heeft. Ondertussen ziet u als ondernemer door de bomen het bos niet meer, in een wirwar van wet- en regelgeving.

Toekomstperspectief en kansen zijn er desondanks nog voldoende! Maar wat is nu wél of niet voor u van toepassing? Welke strategische keuzes moet u maken voor een gezonde bedrijfsvoering in de toekomst? 

Tijdens dit webinar willen wij u hier inzicht in geven. Aan tafel onze gastheer Wilfried Dam, Stefan van Summeren, manager / senior adviseur bedrijfslocatie van Rombou en Trienke Elshof, regionaal voorzitter LTO Noord en portefeuillehouder ‘Ondernemen in een gezonde omgeving’ bij LTO Nederland. Samen bespreken zij de maatregelen voor de melkveehouderij, de gebiedsgerichte aanpak van Natura 2000 gebieden plus de maatregelen op korte termijn en visie voor de lange termijn.  

Kijkt u mee op woensdag 20 mei, vanaf 10 uur? U kunt tijdens dit webinar live al uw ondernemersvragen stellen. Inschrijven is gratis en kan op de website van Flynth

Bron: Flynth