Koeien sloot

Uitwisseling van creatieve mogelijkheden rondom stikstof met 7 noordelijke gedeputeerden

Maandag 25 mei is de eerste bestuurlijke brainstorm over de stikstofopgave met gedeputeerden van Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland. Het gesprek biedt ruimte om creatieve ideeën te delen tussen landbouwvertegenwoordigers en gedeputeerden. Provinciale LTO-stikstofportefeuillehouders schuiven in alle provincies aan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om tot besluitvorming of goedkeuring te komen.

Als LTO Noord zitten we in alle negen provincies van ons werkgebied aan tafel om mee te denken over oplossingen, die passend zijn bij de behoeftes die wij als landbouw hebben. LTO-bestuurslid Trienke Elshof: “Door onze acties op 14 oktober 2019 is het voor de provincies duidelijk geworden dat goed overleg en afstemming met onze sector van groot belang is voordat er definitieve regels komen.” Na de Kamerbrief van minister Schouten van 24 april jl. verschoven de onderhandelingen om uit de stikstofimpasse te komen definitief naar de provincies.

Tijd om creativiteit te bundelen
Hoewel de sfeer bij de gesprekken goed is, merken we dat afstemming per provincie onvoldoende is. Daarom hebben we als LTO Noord het Interprovinciaal Overleg (IPO; overlegorgaan van provincies) verzocht om met meerdere provincies tegelijk in gesprek te kunnen gaan en creativiteit te delen. De provincie Noord-Holland heeft dit initiatief opgepakt en de zes noordelijkste provincies bij elkaar geroepen voor een bestuurlijke brainstorm. Ook de provincie Gelderland schuift aan, zij zullen op een later moment ook een dergelijke brainstorm organiseren met de zes zuidelijke provincies.

In afstemming met de provinciale stikstofgroepen zijn per provincie twee of drie mensen afgevaardigd. De bijeenkomst richt zich op het vinden van oplossingen met betrekking tot ‘extern salderen, zonder dat dit leidt tot ‘Wild West’ praktijken, leegloop van het landelijk gebied en verslechtering van het landschap. En met behoud van perspectief voor de veehouderij en andere sectoren’.

Geen besluitvorming of goedkeuring
In de brainstorm staat nadrukkelijk geen besluitvorming of goedkeuring op de agenda. Het gesprek moet ruimte bieden om creatieve ideeën te delen tussen landbouwvertegenwoordigers en gedeputeerden. Landbouw en provincies zijn na de brainstorm zelf aan zet om te bepalen aan welke ideeën er op welke tafel verder gewerkt wordt.