Vruchtbare eerste brainstorm over oplossingen stikstofimpasse

LTO Noord kijkt positief terug op de eerste brainstorm tussen vertegenwoordigers van de landbouw en de gedeputeerden van de zeven noordelijke provincies.

Het gesprek vond maandag digitaal plaats en had als doel om samen na te denken over creatieve oplossingen voor de stikstofopgave. 

LTO-bestuurder Trienke Elshof: “Het was fijn om eindelijk met deze provincies gezamenlijk om tafel te zitten. We spraken niet over, maar met elkaar.”

Na de Kamerbrief van minister Schouten van 24 april jl. verschoven de onderhandelingen om uit de stikstofimpasse te komen definitief naar de provincies. LTO Noord zat al bij alle provincies aan tafel, maar om voortgang in het dossier te houden verzochten de provincies de verschillende belangenorganisaties voor boeren en tuinders om een gezamenlijke brainstorm te houden. Elshof: “Het is goed om creatieve oplossingen met elkaar te delen, die passend zijn bij de behoeftes van de landbouw. Samen komen we verder dan alleen.”

‘Geen Wild West op het Nederlandse platteland’
De bijeenkomst maandagmiddag ging voornamelijk over extern salderen. Dit is het opkopen van boerderijen om de stikstofruimte die zij hebben te gebruiken door andere bedrijven. Elshof: “Wij willen geen ‘Wild West’-praktijken op het Nederlandse platteland waarbij grote bedrijven boeren en tuinders uitkopen, waardoor het platteland zal leeglopen. Ook voor de toekomst moet er perspectief zijn voor de veehouderij en andere sectoren.”

Elshof is van mening dat extern salderen zonder goede voorwaarden zal leiden tot een blijvende aantasting van het platteland. “Zonder boeren en tuinders ook geen beheerders van het landschap en de natuur.”

Landbouwvertegenwoordigers blijven in gesprek
Vooraf was al duidelijk dat de brainstorm niet tot besluitvorming zou leiden. Wel werd duidelijk dat de landbouw en de betrokken provincies een aantal uitgangspunten delen. Elshof: “Beide stellen investeren in innovatie boven uitkoop. Ook werd duidelijk dat beide willen dat PAS-meldingen opgelost zijn voor extern salderen open gaat.” Van beide kanten werd ook aangegeven dat bedrijven rond Natura-2000 gebieden bescherming nodig hebben.

Elshof: “Als landbouw hebben we aangeboden om op korte termijn opnieuw om tafel te gaan om zaken uit te werken. We zullen met concrete ideeën komen en de politiek bij de les houden in het belang van de boer en tuinder.”