Melkvee

Provincies in Zuid- en Midden-Nederland denken mee over oplossing stikstofimpasse

LTO Noord, ZLTO en LLTB kijken terug op een nuttige brainstorm met de gedeputeerden van Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Doel van het gesprek was als landbouw en politiek nader bij elkaar te komen en te spreken over mogelijke oplossingen voor de stikstofimpasse. Het gesprek vond dinsdagavond vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats.

ZLTO-bestuurder Janus Scheepers: “Het was een constructief gesprek en bij de gedeputeerden merkte je dat er een wil is om hier met z’n allen uit te komen.” 

Zorgvuldig salderen
De bijeenkomst ging vooral over extern salderen en dan met name wat er nodig is om extern salderen zorgvuldig toe te kunnen passen. Door de landbouwvertegenwoordigers, naast LTO waren ook andere landbouworganisaties aangeschoven, werd aandacht gevraagd voor onder andere oplossingen voor PAS-melders en vrijstellingen. Ook is aandacht gevraagd voor beleid dat gericht is op de blijvers, die perspectief moeten krijgen voor de toekomst. Provincies gaven aan onze zorgen te herkennen. LTO-Nederland portefeuillehouder stikstof Trienke Elshof: “In het overleg werd opnieuw duidelijk dat provincies niet alle knoppen kunnen bedienen. We moeten samen richting het ministerie en Tweede Kamer optrekken om tot goede randvoorwaarden voor zorgvuldig extern salderen te komen.” 

De landbouwvertegenwoordigers zijn redelijk optimistisch. “Het hele systeem is een stuk ingewikkelder dan bestuurders denken, dus we moeten het stap voor stap uitleggen. Toch zien we dat onze oplossingen langzaam wordt begrepen,” zegt LLTB-bestuurder Theo Coumans. “Nu moeten de ideeën nog integraal worden uitgewerkt, anders gaat het niet werken.”

Eerder al gesprek met noordelijke provincies
Een week eerder hielden de noordelijke provincies een vergelijkbare brainstorm. Net als toen werd dinsdagavond afgesproken om met elkaar in gesprek te blijven. Het aanbod vanuit de landbouw om samen tot verdere uitwerking van de ideeën te komen wordt opgepakt door de provincies in het midden en zuiden van Nederland. Daarmee doen zij dezelfde toezegging als de noordelijke provincies.