Landelijke stikstofupdate

Op 8 juni presenteerde de commissie Remkes het eindrapport over de stikstofproblematiek. De commissie haalt hard uit naar de stikstofmaatregelen van het kabinet. LTO Nederland vindt, net als Remkes, dat er met de huidige aanpak een groot tekort aan ontwikkelruimte ontstaat.

Die ruimte is voor een toekomstgerichte economie hard nodig. Het advies van Remkes schiet echter ernstig tekort. Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld. Een fundamentele heroriëntering op de volhoudbaarheid van de huidige EU-richtlijnen in een dichtbevolkt en ondernemend land in een vruchtbare delta blijft helaas achterwege. De volledige reactie van LTO Nederland is hier te lezen

Op 15 juni werd er nog een advies gepresenteerd. Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, ook bekend als de Commissie Hordijk, vindt dat de modellen beter moeten, dat er meer moet worden gemeten (onder andere met satellieten), en dat de AERIUS Calculator op dit moment niet doelgeschikt is. LTO Nederland ziet de tekortkomingen in cd stikstofcalculator voor vergunningsverlening bevestigd. De reactie is hier te lezen

Beleidskeuzes al gemaakt
Minister Schouten heeft het advies van Remkes niet afgewacht. Eind april presenteerde de coalitie (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) de keuzes die men heeft gemaakt, begin mei gevolgd door de voerspoorregeling voor de laatste vier maanden van 2020. Eind mei werd de Wet stikstofreductie en natuurverbetering voor openbare consultatie gepubliceerd. De reactie van LTO Nederland is hier te lezen.   

Vervolg
Het advies van Remkes zal donderdag worden besproken in een Tweede Kamerdebat. Er zal dan ook meer duidelijkheid komen over hoe de verschillende politieke partijen naar het advies kijken. Partijen kunnen er voor kiezen om het advies naast zich neer te leggen, het vooruit te schuiven tot er na de verkiezingen in maart 2021 een nieuw kabinet is, of toch al eerder delen ervan in beleid over te nemen. 
LTO Nederland is in voorbereiding op het debat in contact met alle relevante partijen om onze standpunten onder de aandacht te brengen. Hou lto.nl in de gaten voor de laatste berichtgeving. 

 

Bron: LTO Nederland