Enkel samen komen we uit deze crisis

Onze landbouwgrond en ruimte om te ondernemen staat onder grote druk. De agrarische sector wordt net als alle andere sectoren gevraagd te leveren. Tegelijkertijd vragen we, net als andere sectoren, zelf ook om ontwikkelruimte voor een toekomstbestendige sector. Het kan niet zo zijn dat de agrarische sector wordt leeg getrokken.

LTO Nederland staat voor de boeren en tuinders die door willen; die zelf nog decennia hun bedrijf willen ontwikkelen en hun opvolgers diezelfde kans gunnen. Deze boeren en tuinders moeten perspectief krijgen in het vormen van hun toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen moet de agrarische sector niet alleen willen staan. Dan wordt er over je gesproken in plaats van met je. En dan weten we wie de ontwikkelingsruimte om uit de crisis te komen moet leveren.

Al in september 2019 adviseerde LTO Nederland drie oplossingsrichtingen om ons land van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren. Om te beginnen inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij; daarnaast maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen; en bovendien een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Verder moet er kritisch naar de haalbaarheid van de doelen in sommige Natura2000-gebieden worden gekeken, en moet een oplossing worden gevonden voor degenen die onmogelijk haalbaar zijn.

Deze aanpak stond ook centraal in het plan ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’, dat in november 2019 met andere land- en tuinbouwpartijen is opgesteld.

Wij willen de valse tegenstellingen in de stikstofproblematiek voorkomen. Daarom is vandaag een brief uitgegaan vanuit VNO NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Met deze gezamenlijke oproep vragen de werkgeversorganisaties voor voldoende ontwikkelingsruimte in de komende jaren om Nederland de gelegenheid te geven zich uit de economische crisis te investeren. Daarover willen we op korte termijn gezamenlijk het gesprek aangaan.

Lees hier de brief van VNO NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

 
 
 
 
 
 

 

Bron: LTO Nederland