Pluimvee

Voorlopig geen extern salderen in Gelderland

Stikstofruimte kopen van agrarische bedrijven met dierrechten wordt voorlopig niet toegestaan in Gelderland.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het extern salderen voorlopig tegen te houden. Ondanks de groeiende vraag van initiatiefnemers, zowel binnen als buiten de provincie, om stikstofruimte in Gelderland op te kopen. 
‘Daarover maakt GS zich zorgen. Het kan leiden tot ongewenste leegstand, verloedering van het landschap, onvoldoende ontwikkelruimte voor de sector en een oneerlijke verdeling van stikstofruimte. Dit moet eerst worden opgelost’, schrijft GS in een toelichting op de eerste serie stikstofmaatregelen.
 
Keukentafelgesprekken
Gelderland wil daar zo snel mogelijk mee beginnen. Deze zomer staan keukentafelgesprekken gepland om te komen tot verduurzaming van de kalversector. Ook begint een proef met het meten van de stikstofuitstoot per bedrijf. Dit gebeurt met sensoren van onderzoeksinstituut OnePlanet.
De provincie stelt voor de maatregelen dit jaar zo’n 40 miljoen euro nodig te hebben. Met het geld kan de vermindering van stikstofuitstoot worden versneld. ‘We werken aan een oplossing die ook perspectief biedt aan onze inwoners. We willen kunnen genieten van de natuur en ook kunnen wonen, werken en leven’, zegt gedeputeerde Peter Drenth.
‘Dankzij de inzet van al onze Gelderse partners hebben we een uitgebreide lijst met mogelijke maatregelen per gebied. We gaan alles op de lijst doorrekenen om te bepalen welke maatregelen het meeste resultaat opleveren. We moeten kunnen aantonen dat het buiten beter gaat. Ik ben hoopvol dat het gaat lukken.’
 
Toekomst voor boeren
Gelderland kiest voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken, aanvullend op de landelijke maatregelen. Belangrijk daarbij is dat er een toekomst blijft voor Gelderse boeren, benadrukt GS. 
‘Gelderland wil inzetten op de ontwikkeling van een duurzame natuurinclusieve landbouw. De agrarische sector in Gelderland heeft daar al heel veel in gedaan. De provincie gaat met agrarische ondernemers in gesprek over de toekomst van het bedrijf en de mogelijkheden om duurzamer te worden.’
Regiovoorzitter Ben Haarman van LTO Noord is positief over de Gelderse plannen. ‘Ik zie veel terug van de intensieve gesprekken die we hebben gevoerd. En het is een goede zaak dat het extern salderen is doorgeschoven.’ Ook over de keukentafelgesprekken is Haarman te spreken. ‘Die zijn echt nodig om bruikbare informatie te krijgen.’