Koeien in stal

LTO NL: Opnieuw rekenen is goed, politieke oplossing is nodig

LTO Nederland vindt het goed dat de berekeningen van de voerspoormaatregel opnieuw worden uitgevoerd.

Doordat het ministerie de manier waarop met de beschikbare openbare data is omgegaan onvoldoende heeft geborgd zijn niet meer alle stappen te controleren. Het is goed dat de berekening nu opnieuw navolgbaar en transparant wordt uitgevoerd en richting de sector inzichtelijk wordt gemaakt. Juist omdat het ministerie zelf altijd met uitvoerbaarheid en borging schermt als belangrijkste fundamenten van beleid.

Tegelijkertijd is het voerspoor vooral een politieke keuze. Wat LTO Nederland betreft vergt dat dus een politieke oplossing. Wij zetten erop in om de gehele voerspoormaatregel als zodanig van tafel te krijgen. Het voerspoor staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving.

In de brief aan de Tweede Kamerfracties vorige week riep LTO Nederland samen met NAJK politieke partijen op om de voerspoormaatregel in te trekken. Daar blijft de inzet van LTO de komende periode richting de politiek op gericht.

Bron: LTO Nederland