Bart Gussinklo

Voorlopig geen openbaarmaking gegevens PAS-melders

Het ministerie van LNV hoeft voorlopig geen gegevens van PAS-melders openbaar te maken. Het ministerie is in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank in Groningen. De rechtbank gaf Mobilisation for the Environment, die wil dat de gegevens worden geopenbaard, begin juli gelijk. De afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft nu besloten dat, totdat er een definitieve uitspraak in het hoger beroep is gedaan, de gegevens niet hoeven te worden geopenbaard. LTO is verheugd met het besluit.

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft bij het ministerie van LNV de gegevens van de PAS-melders opgevraagd. LTO en het ministerie verzetten zich tegen openbaarmaking van de gegevens. LTO staat enkele boeren die partij zijn in deze zaak bij. Een PAS-melding heeft namelijk in veel gevallen betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden. MOB heeft eerder aangegeven deze gegevens te willen gebruiken om de meldingen te controleren en te procederen. Begin juli verklaarde MOB op dit moment niet van plan te zijn om de boeren juridisch in gebreke te stellen.

Het ministerie van LNV wil de gegevens niet openbaar maken. Op 7 juli heeft de rechter in Groningen besloten dat de adresgegevens van bedrijfslocaties van PAS-melders wel moeten worden geopenbaard. LTO Nederland heeft het ministerie opgeroepen om te volharden in de bescherming van PAS-melders en de zaak voor de leggen aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (RvS). Het ministerie van LNV geeft hier gehoor aan gegeven, en is inderdaad in beroep gegaan. Ook heeft het ministerie een voorlopige voorziening aangevraagd, om tot de RvS uitspraak heeft gedaan ook geen gehoor te hoeven geven aan de uitspraak van 7 juli en de gegevens dus niet te openbaren. Daar is de Raad van State nu dus mee akkoord.

LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties blijven druk zetten op het ministerie van LNV en de provincies om spoedig en goed de situatie van PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben te legaliseren. Deze ondernemers, die te goeder trouw hebben gehandeld, moeten zo snel mogelijk van de onzekerheid worden verlost.

Bron: LTO Nederland