Koeien

Meer tijd voor inventarisatie PAS-melders

Op dit moment is de overheid bezig met een inventarisatie van PAS-meldingen. Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan zijn door de RVO benaderd om zich te melden.

De deadline hiervoor was 14 augustus 2020. De termijn is uitgesteld tot 1 oktober 2020.

Het directoraat-generaal Stikstof heeft namens de Gedeputeerde Staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mail verstuurd gericht aan alle ondernemers die een melding hebben gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het doel van de mailing is om een overzicht te krijgen van de PAS-meldingen waarvoor initiatiefnemers alsnog een toestemming verleend willen hebben.

Initiatiefnemers hebben tot 1 oktober 2020 de mogelijkheid om zich actief aan te melden via de website van RVO. Eerder was de datum 14 augustus aangegeven, maar er is voor gekozen om de periode waarin PAS-melders zich kunnen melden te verlengen in verband met de vakantieperiode. Aan het invullen van het formulier zijn geen juridische consequenties verbonden voor het legaal houden van de melding.

LTO Nederland vindt dat de legalisering van PAS-melders te lang op zich laat wachten. Lees daarover hier ons eerdere bericht.

Bron: LTO Nederland