Algemeen

Vrijwillige opkoopregeling van piekbelasters van start

Op 3 november is de regeling voor de opkoop van piekbelasters gestart. Het gaat om de eerste tranche van € 100 miljoen (van de € 350 miljoen). Deelname aan de regeling is vrijwillig, maar wel verbonden aan voorwaarden. LTO Nederland, dat niet betrokken is bij de invulling van de regeling, vindt de voorwaarden vergaand.

“Vooropgesteld: met het beschikbare budget kun je meestal meer bereiken met investeringen in innovatie dan met saneren. Als je zogenaamde ‘piekbelasters’ vrijwillig uitkoopt dan moeten de voorwaarden wel voldoende aantrekkelijk zijn. Hoewel er ook in deze regeling nog de nodige onduidelijkheid zit valt het op dat agrariërs die zich uit laten kopen praktisch gezien een beroepsverbod accepteren. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stikstofreductieplannen van het kabinet,” aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving.

Bij de aankoop worden maatregelen genomen die niet alleen betrekking hebben op de sluiting van het bedrijf, maar ook borgen dat er niet opnieuw een veehouderij op de locatie van de gesloten vestiging kan worden gevestigd én die borgen dat de veehouder niet elders een veehouderij vestigt. LTO Nederland vindt met name de laatste voorwaarde principieel onjuist – als een veehouder niet op een andere plek meer als veehouder mag ondernemen zet deze regeling in op krimp van de beroepsgroep in plaats van reductie van de stikstofemissie. Een de facto beroepsverbod is onacceptabel.

Keuzes zonder kennis

Vrijwillige opkoop is een vergaande stap. Voor de ondernemer, die daarmee zijn of haar bedrijf in huidige vorm beëindigt. Maar ook voor de overheid, die significante hoeveelheden gemeenschapsgeld besteedt. Ook nu de regeling is gepubliceerd is er nog veel onduidelijk. Zo is niet helder of de ondernemer bijvoorbeeld een klein deel van de ammoniakrechten mag houden (om paarden te houden, bijvoorbeeld). Of welke kosten de veehouder precies vergoed krijgt. Voor geïnteresseerde boeren is het verder lastig om op basis van de gepubliceerde regeling een inschatting te maken of men in aanmerking komt. Het is geen generieke regeling waar op kan worden ingetekend, de provincies bepalen – binnen de kaders van de regeling – zelf wie ze benaderen.

Legaliseren, registreren, reduceren
LTO Nederland zet in op de juiste volgorde bij stikstofbeleid: legaliseren van PAS-melders en anderen zonder passende vergunning die te goeder trouw hebben gehandeld; registreren van stikstofrechten en -transacties met behulp van een deugdelijk systeem, en reductie een nadruk op innovatie. In de gebiedsprocessen moet zorgvuldig te werk worden gegaan. De uitkoopregeling loopt daar dus op vooruit.

Meer informatie via de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op www.aanpakstikstof.nl staat een lijst met vragen en antwoorden over de uitkoopregeling.

 

Bron: LTO Nederland