Meer innovatie bij asbestsanering

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar een motie van Chris Stoffer (SGP) en Maurits von Martels (CDA) aangenomen die ervoor moet zorgen dat nieuwe, goedkopere methoden voor asbestsanering van onder meer daken worden gestimuleerd.

LTO Nederland heeft zich sterk gemaakt voor steun voor deze motie.
'De Tweede Kamer wil de remmende invloed op innovatie in de asbestbranche tegengaan. Dat is goed nieuws,' zegt Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland. 'Het maakt de weg vrij om asbestsanering, door middel van marktwerking en innovatie, op een veilige en goedkopere wijze uit te voeren. Dat sluit aan bij een meer risicogestuurde aanpak voor asbestsanering, waar LTO Nederland voor pleit.'

Advisering door TNO
De motie beoogt dat de stichting Ascert, die de toelating van saneringsmethoden tot nu toe reguleert, minder invloed krijgt op de certificering. Andere certificerende instellingen en de Raad van Accreditatie moeten daar straks verantwoordelijk voor worden. Voorts bestaat het voornemen om onderzoeksinstituut TNO te betrekken bij de inhoudelijke advisering over de (toekomstige) saneringstoepassingen.
 
De motie is hier terug te vinden.