Enquête vrijwillige sanering asbestdaken

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoeken welke financiële instrumenten (kunnen) bijdragen aan het stimuleren van de vrijwillige sanering van asbestdaken door zakelijke eigenaren.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder zakelijke eigenaren (ondernemers) van asbestdaken om de saneringsbereidheid en financieringsbehoefte te peilen.

De enquête is anoniem. Het invullen ervan kost ongeveer vijf minuten. De vragenlijst is hier te vinden.

Het ministerie probeert zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. U kunt middels de enquête uw wensen bij de onderzoekers neerleggen.

De enquête kan daartoe onder de aandacht van collega-ondernemers worden gebracht en/of de link kan doorgestuurd worden aan zakelijke eigenaren van asbestdaken die bij u bekend zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SIRA.

Bron: LTO Veiligheid en Pacht