Beschikbaar stellen (beschermings-) middelen Coronavirus

 

JA, ik heb beschermingsmateriaal beschikbaar:
*
*
*
*
*
*
Beschermingmiddelen (indien beschikbaar graag aantal aangeven)