Dirk Bruins

Dirk Bruins: 'Ledenzorg nu extra belangrijk'

LTO Noord zet zich er samen met LTO Nederland, ZLTO, LLTB en Glastuinbouw Nederland voor in dat ondernemers zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de noodfaciliteiten die het kabinet biedt vanwege de coronacrisis.

‘Prioriteit is dat we de financiële gevolgen voor de ondernemers zoveel mogelijk proberen te beperken en dat de afzet van producten en logistieke processen zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden’, zegt LTO Noord voorzitter Dirk Bruins. 

‘Daarnaast zijn we er als organisatie voor leden die het zwaar hebben. We bieden een luisterend oor en proberen het goede te doen’, zegt Bruins. ‘Ledenzorg is bij LTO Noord in handen van het Informatiecentrum. Daar kunnen leden terecht met hun verhaal. Schroom niet om te bellen. De crisis staat pas aan het begin. En blijf ook omzien naar elkaar.’
De afgelopen week stond de telefoon van de LTO Noord-voorzitter roodgloeiend. Leden met multifunctionele bedrijven bellen met vragen en leden tippen Bruins over zaken die spelen op de bedrijven. ‘We kijken waar actuele problemen zijn of ontstaan, welke scenario’s denkbaar zijn en wat de gevolgen zijn als deze crisis lang duurt’, aldus Bruins. 

‘Wat we ophalen delen we in overleggen met LTO Nederland, de andere LTO’s en vakgroepvoorzitters. LTO Nederland heeft goed contact met het kabinet, wij worden steeds bijgepraat over wat hierin wordt besproken en delen dat weer in onze organisatie en met de leden.’
Over de werkorganisatie LTO Noord en de communicatie naar leden heeft Bruins dagelijks contact met de directeur en communicatiemedewerkers. LTO Noord is er alert op dat er geen spookverhalen rondgaan over bijvoorbeeld het openbreken van contracten. Bruins: ‘Als je niet uitkijkt, slaat dat op jezelf terug. Is er een echt vermoeden van misbruik van de situatie, dan ondernemen we actie.’

Met alle regiobestuurders en afdelingsvoorzitters is gesproken over het onderhouden van ledencontact en of zij hulp nodig hebben. De Werkgeverslijn hield recent een webinar waarin werkgevers hun vragen konden stellen over alles waar zij mee worden geconfronteerd in deze crisistijd. 
LTO Noord doet een oproep aan leden om beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes, schorten en  overalls in dichte verpakking, aan te melden bij www.ltonoord.nl/inzameling. LTO Noord zorgt er dan voor dat dit materiaal wordt aangeboden aan zorginstellingen.

Op de site van LTO Noord staat een dossier met informatie voor boeren en tuinders en veelgestelde vragen over de coronacrisis: www.ltonoord.nl/corona

Bekijk ook de vlog van Dirk Bruins

Bron: Nieuwe Oogst