Bart Bak

Vijf vragen over de coronacrisis aan de Werkgeverslijn

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is het aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw en wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Noord, LLTB, ZLTO, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, Colland Arbeidsmarkt, Plantum en Anthos.

 1. De Europese grenzen zijn dicht. Kunnen mijn buitenlandse medewerkers nog naar het werk komen?
  Het is lastig om aan onafhankelijke informatie te komen. De Werkgeverslijn heeft contact met partijen en ministeries en krijgt tegengestelde signalen.
  De informatiepunten zijn overbelast. Houd er rekening mee dat uw buitenlandse medewerker niet kan komen. Oriënteer op andere ‘bronnen’ van werknemers als u op de korte termijn mensen nodig heeft.

 2. Mijn buitenlandse werknemers willen naar huis. Wat kan ik doen?
  Het wordt niet makkelijker om de grenzen over te gaan. Ga in gesprek met uw werknemer(s) en benoem de risico’s. Het risico bestaat dat ze niet naar huis kunnen en in quarantaine moeten.

 3. Door het coronavirus heb ik een tekort aan personeel. Wat nu?
  De Taskforce Arbeid, bestaande uit LTO, de Werkgeverslijn en gelieerde vaktechnische organisaties, zet in op een platform voor ondernemers. Ondernemers die een tekort aan personeel hebben, worden op dit platform gekoppeld aan mensen die thuiszitten. In een later stadium komt naar verwachting ook een hulpmiddel voor de collegiale inleen van werknemers van ander bedrijf of organisatie.

 4. Straks kan ik de lonen van mijn werknemers niet meer betalen. Wat kan ik doen?
  Werkgevers kunnen werktijdverkorting aanvragen via het nieuwe Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. De overheid staat met een speciale regeling garant voor bedrijven die niet voldoende zekerheden kunnen bieden aan de financier, de BMKB-regeling. Ook pleit LTO voor een Noodfonds Land- en Tuinbouw. Dit fonds moet vooral gericht zijn op het bieden van toekomstperspectief voor bedrijven.

 5. Ik wil mijn huisvesting laten certificeren via het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Kan dat nog?
  Ja, neem contact op met de certificerende instellingen. Momenteel wordt gekeken of deze instellingen ook inspecties op afstand kunnen uitvoeren, via de camera van uw mobiele telefoon. Dit wordt aangevuld met documenten die u toestuurt. Onderdeel daarvan is een ‘self audit’. Bij huisvesting neemt u alle preventiemaatregelen die het RIVM adviseert. Deze staan op www.rivm.nl.

Heeft u een vraag over de coronacrisis? Ga dan naar de veelgestelde vragen op www.werkgeverslijn.nl/corona. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan per mail contact op. Dat kan door het contactformulier in te vullen op www.werkgeverslijn.nl/corona.

Bron: Nieuwe Oogst