Gezamenlijke crisisorganisatie voor Glastuinbouw

Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties, waaronder Glastuinbouw Nederland, de aanpak van de coronacrisis. Om de impact van de Coronacrisis te beperken, tuigden tuinbouworganisaties de afgelopen dagen een gezamenlijke crisisorganisatie op.

Jaap Bond is voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw. Om knelpunten scherp in beeld te krijgen om oplossingen te kunnen formuleren en vervolgens actiepunten goed te adresseren, zijn Taskforces ingesteld voor de thema’s Arbeid, Financiën en Logistiek. 
Bij haar werkzaamheden heeft de Taskforce Arbeid aansluiting bij de gelijknamige Taskforce van LTO. Voor vragen rond werkgeversschap en arbeid kunt u kijken op de site van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.
 
Noodkrediet en Noodfonds
Deze week presenteerde het Kabinet ruimhartige regelingen om de eerste financiële nood bij bedrijven op te lossen, waaronder een Noodkredietregeling zoals de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL-C). Daarnaast schuiven banken de aflossingen op. Dit helpt enorm, maar kan toch niet afdoende blijken om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven omvallen. De Taskforce Financiën inventariseert waar nog pijnpunten zitten, ter onderbouwing van de mogelijke aanvraag van een Noodfonds. Als dat er komt, is het van belang om een gedegen en betrouwbare registratie van schadeposten te hebben. De Taskforce werkt aan één uniform formulier voor loggen van schade. Dit zal geschikt zijn voor alle bedrijven in de tuinbouwketen. Het formulier zal binnenkort beschikbaar komen met goede instructie voor de ondernemers.
 
Wegvallen transportmogelijkheden
De tuinbouw maakt gebruik van burgervluchten voor transport van tuinbouwproducten. Het stilvallen van (lijn)vluchten raakt direct die in- en uitvoer. De Taskforce Logistiek brengt deze en andere knelpunten in beeld. En haakt vervolgens nauw aan bij organisaties (zoals EVO Fenedex en Transport & Logistiek Nederland) die bij andere sectoren tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Voornaam aandachtspunt is ook de zogeheten Green Lane. Die corridor voor essentiële goederen moet ruimte bieden aan zaken die noodzakelijk zijn voor goed functionerende tuinbouwketens, meent de sector. De Green Lane is vooralsnog voor voedsel en medicijnen. De Taskforce werkt aan een lijst met ‘tuinbouwgoederen’ die essentieel zijn om de voedselproductie en -voorziening nu en in de (nabije) toekomst in stand te houden. Ook die zouden gebruik moet kunnen maken van de Green Lane.
 
Werkbezoek LNV-minister Schouten
LNV-minister Schouten bracht donderdagochtend een werkbezoek aan een Chrysantenteler in Nootdorp. In het bijzijn van Jaap Bond (voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw) en Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland) kon de teler haar in kort tijdsbestek een scherp en indringend beeld geven van de nood in de sierteeltsector. Na plots wegvallende vraag is hij nu genoodzaakt oogstrijp gewas te vernietigen. Personeel zit merendeels thuis en de schade loopt wekelijks fors op. Duidelijk werd dat dit niet op zichzelf staat; de hele keten van toelevering (stekmateriaal, bijvoorbeeld), handel en verwerking valt stil en is zwaar gedupeerd. Schouten dankte de teler voor het inzicht en complimenteerde Bond met de voortvarende aanpak waarop de tuinbouw met de Coronacrisis aan de slag is gegaan.
 
Aan het Greenports Nederland overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.