Glastuinbouw

Voorkomen verspreiding coronavirus is taak van iedereen

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn vrij eenvoudig en zeker ook van toepassing voor bedrijven in de glastuinbouw. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken: was je handen regelmatig; hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; gebruik papieren zakdoekjes; schud geen handen. Stigas heeft de richtlijnen op een rij gezet.

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.

1,5 meter afstand
Voor het coronavirus gelden nu extra adviezen om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen;
  • Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en als medische hulp nodig is;
  • Iedereen in heel Nederland: probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden;
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken;
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Bron: Glastuinbouw Nederland