Barendse

Grote zorgen over sluiten Duitse grenzen voor seizoenarbeiders

Duitsland heeft vandaag besloten om met onmiddellijke ingang alle grenzen te sluiten voor seizoenarbeiders om te werken in de Duitse land- en tuinbouw.

Duitsland neemt deze forse maatregel vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus. De grenzen gaan dicht voor seizoenarbeiders afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, landen van buiten de EU en uit onder meer Bulgarije, Roemenië en Polen. “Werkgevers in de land- en tuinbouw kijken met grote zorg naar deze maatregel van de Duitse overheid,” zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “De sluiting van grenzen voor seizoenarbeiders heeft grote consequenties en zorgt ook voor paniek bij onze werkgevers in Nederland. De voedselketen mag niet gehinderd worden bij de grenzen, of het nou om goederen of mensen gaat. We zullen dit opnieuw bespreken met het kabinet.”

Duitsland sluit niet de grens met Nederland. Wel sluit Duitsland de grens voor seizoenarbeiders uit Polen, Bulgarije en Roemenië die via Duitsland naar Nederland willen reizen om in de land- en tuinbouw te werken. “De maatregel van de Duitse overheid drukt ons nog meer met de neus op de feiten dat we er alles aan zullen moeten om met de beschikbare arbeidskrachten in Nederland de voedselproductie veilig te stellen,” stelt Marc Calon. “Daarom hebben we al vanuit de Taskforce Arbeid van LTO Nederland meerdere initiatieven gestart om vraag en aanbod van werk in de land- en tuinbouw bij elkaar te brengen.”

Op dit moment zijn op initiatief van de Taskforce Arbeid de platforms Helponsoogsten.nl en Werkenindelandentuinbouw.nlactief om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Deze platforms voorzien in een behoefte gezien het grote aantal meldingen van werkgevers die op zoek zijn naar werknemers voor teelt- en oogstwerkzaamheden. De eerste matches zijn inmiddels rel="noopener noreferrer" tot stand gebracht. Lees hier meer over beide platforms.

Bron: LTO Nederland