Ruimtelijke ordening procedures staan niet stil tijdens de coronacrisis

De coronacrisis vergt, terecht, veel aandacht en dringt andere zaken schijnbaar naar de achtergrond. Toch is het niet zo dat alle andere zaken die spelen tussen overheid en ondernemers nu stil staan. Zeker niet op het vlak van de ruimtelijke ordening waar veel wettelijke termijnen gelden.

Hieronder even wat zaken om rekening mee te houden inzake vergunningen en plannen van provincies, waterschappen en gemeenten.

1. Eigen aanvragen en fatale termijn

Voor aanvragen binnen de geldende bestemming geldt een fatale doorlooptijd. Als de overheid niet binnen die termijn (bijv. acht weken voor een omgevingsvergunning) heeft gereageerd, mag in normale omstandigheden worden verondersteld dat de overheid stilzwijgend akkoord is. Maar in de wettelijke bepalingen die dit regelen, zit ook een overmachtsclausule die door de betreffende overheid kan worden aangeroepen. Ook kan een overheid eenmalig een extra periode van zes weken instellen als zij dat onvermijdelijk acht. Daar is verweer tegen mogelijk maar gezien de situatie lijkt dat niet kansrijk. Ga er dus bij verstrijken van de termijn niet zonder meer van uit dat een vergunning onherroepelijk is geworden.

2. Gevolgen voor ter inzage liggende vergunningen, uitgebreide procedures, bestemmingsplannen en omgevingsvisies

In de rechtspraak is de papieren ter visielegging nog steeds maatgevend boven de digitale werkwijze. We weten op grond van jurisprudentie dat een procedure niet ongeldig wordt als een gemeentehuis gedurende een beperkte tijd van de ter inzage legging niet toegankelijk was. Uitzondering daarop kan zijn wanneer het de laatste dagen van de ter inzage legging betrof. Daar hecht de rechter vaak zwaar aan.
Ga er van uit dat de gestelde termijn gewoon blijft gelden. Dien dus op tijd je zienswijze of bezwaar in. Het kan slim zijn dat pro forma te doen en daarbij de coronacrisis te benoemen als oorzaak waarom je mogelijk nog niet je volledige argumentatie rond hebt kunnen krijgen.

3. Vraag het na!
Heb je zorgen om een procedure die je zelf hebt lopen en/of waarbij je een direct eigen belang hebt? Neem contact op met je gemeente, waterschap of de provincie en vraag na wat de voortgang en procedure nu is om inspraak te hebben.

4. Neem contact met ons op!
Heb je zorgen over ruimtelijke procedures die collectieve belangen raken? Neem contact met je lokale afdeling op. Dat geldt natuurlijk altijd al, maar zeker nu is het van groot belang, nu gemeentehuizen gesloten zijn of bijeenkomsten worden afgelast en je niet of lastig zelfstandig je mening of reactie kenbaar kunt maken. De afdeling, al dan niet ondersteund vanuit de regio, zullen dan in contact treden met de betreffende overheid (gemeente, waterschap, provincie).