Steun voor het agrarisch gezin

Het dagelijks leven op agrarische bedrijven en in de agrarische gezinnen ondervindt grote gevolgen van het coronavirus. Naast de bedrijfseconomische kant treft deze crisis agrarische gezinnen ook aan de menselijke kant, de sociale kant. Dat alles veroorzaakt onrust en spanning. Voor ondernemers, mede-ondernemers, partners en kinderen.

De afzet van producten verloopt moeilijker of is helemaal stil gelegd. Zorgboerderijen en andere nevenactiviteiten moeten sluiten. Er ontstaan zorgen over de financiële situatie van het bedrijf. De omgangsregels met personeel en erfbetreders zijn streng. Kinderen zijn thuis en ouders hebben de extra taak om hen te begeleiden bij het maken van huiswerk. Heb je daarnaast ook nog een baan buitenshuis dan is die taak soms dubbel zwaar. Probeer de extra taken rond opvang van kinderen waar mogelijk als ouders gezamenlijk op te pakken. Steun elkaar in deze onzekere tijd. Help elkaar waar mogelijk!

Ook goed om te weten is dat de agrarische sector is aangewezen als cruciaal beroep. Kinderen waarvan beide ouders in cruciale beroepen werken mogen gebruik maken van speciale opvangmogelijkheden. Of je van deze regeling gebruik wilt maken is natuurlijk altijd ter eigen afweging.

LTO Noord wil ook in deze situaties hulp en ondersteuning bieden voor haar leden. Het crisisteam zet zich in om op alle terreinen de agrarische sector te ondersteunen.

LTO heeft een speciale pagina ingericht met alle informatie rond steunmaatregelen voor agrarische bedrijven. Daar vind je bijvoorbeeld ook een sjabloon voor het maken van een liquiditeitsprognose, informatie over bedrijfsvoering en werkgeversinformatie.

Kom jij of een van je gezinsleden door corona op persoonlijk vlak in de knel? Schroom niet om hulp te vragen. Het informatiecentrum van LTO Noord biedt graag een luisterend oor aan leden die een gesprek willen om hun hart te luchten of zorgen te delen en kunnen ook doorverwijzen naar specialisten. Het informatiecentrum is bereikbaar via 088- 888 66 66 (kies optie 2) van ma t/m vr 08:30 - 16:30 uur. Wilt u graag teruggebeld worden? Vul dan dit webformulier in.

Hulp en een luisterend oor is er voor alle gezinsleden. Mannen en vrouwen.
Schroom niet om via ons hulp te vragen.