'We weten nog niet wat ons boven het hoofd hangt'

De schuur van Ria en Harm-Albert Wilzing in Zeewolde ligt vol met 900 ton Agria-fritesaardappelen. ‘Wij leveren de aardappelen altijd laat af, maar de vraag is door de coronacrisis volledig weggevallen’, zegt Ria Wilzing.

‘Of we kunnen leveren in juni is onzeker. We weten nog niet wat ons boven het hoofd hangt aan opbrengstderving, daar maken we ons wel zorgen over.’

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Wij hebben een akkerbouwbedrijf met fritesaardappelen, uien, tarwe en suikerbieten die we telen in een 1 op 5-teelt. Daarnaast hebben we een opfokbedrijf van grootouderdieren voor vleeskuikens.’

Hoe is de situatie op uw bedrijf door de coronacrisis?
‘Harm-Albert is goed in het bewaren van aardappelen. We leveren ze normaliter af in mei of juni. Door de coronacrisis is de horeca in binnen- en buitenland stilgelegd, waardoor de afzet praktisch is weggevallen.
'We hebben een derde deel van de aardappelen verkocht op contract, maar we weten niet of deze verkoop doorgaat. Aviko gaf in een brief aan dat de situatie ongewis is. Twee derde van de aardappelen is nog niet verkocht.’

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
‘Het blijft onduidelijk wat en hoe groot de opbrengstderving gaat worden, dat ligt in de toekomst. Over het algemeen kunnen we er goed mee uit de voeten dat we niet weten wat ons product op gaat brengen. Je probeert altijd op het goede moment te verkopen, leven met een bepaalde onzekerheid kunnen we wel. Maar deze situatie is zo anders. Is er geen afzet voor de fritesaardappelen, dan missen wij een belangrijk deel van ons inkomen.
‘Normaal gesproken gaan in april de nieuwe aardappelen weer de grond in. Daar heb je nu wel je twijfels bij.’

Wat vindt u van de noodmaatregelen van het kabinet voor ondernemers?
‘Het kabinet heeft goede maatregelen getroffen, maar bij ons is er nu nog geen sprake van opbrengstderving. Als bij ons over bijvoorbeeld drie maanden geld nodig is, dan hopen we dat we nog ergens aanspraak op kunnen maken.
‘BO Akkerbouw en LTO zijn in overleg met het ministerie van LNV, wij verwachten wel wat van de overheid. Wij moeten blijven ondernemen en een gezin draaiende houden met een inkomen dat minder wordt dan normaal.’

Bron: Nieuwe Oogst