Glastuinbouw - Paprika

Meldpunten oneerlijke handelspraktijken

In de huidige coronacrisis kunnen zich oneerlijke handelspraktijken voordoen in de land- en tuinbouwketens. LTO Nederland en Greenports Nederland roepen ondernemers op om oneerlijke handelspraktijken te melden.

Deze worden gebundeld en besproken met de Autoriteit Consument & Markt.

Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Het gaat met name om het eenzijdig en met terugwerkende kracht wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Zonder overleg met de andere partij worden na het aangaan van de overeenkomst de gemaakte leveringsafspraken gewijzigd. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen.

Waar melden?
Klachten of voorbeelden zijn laagdrempelig anoniem of onder uw eigen naam te melden bij Klaas Johan Osinga via  kjosinga@lto.nl of (0)610586047. U kunt uw tuinbouw gerelateerde klachten of voorbeelden ook melden bij Greenports Nederland, info@greenports-nederland.nl. Ten slotte kunt u oneerlijke handelspraktijken ook rechtstreeks bij de ACM melden.

Problemen met leveringscontracten
Heeft u vragen over leveringscontracten bij overmacht en onvoorziene omstandigheden? LTO Nederland heeft juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheden rondom de ontbinding van contracten vanwege de coronacrisis.

Bron: LTO Nederland