Landbouwtelling: 15 mei komt sneller dan je denkt

De problemen met het coronavirus zorgen voor grote marktproblemen. Daarom pleit LTO dit jaar voor het sneller uitbetalen van de betalingsrechten van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Minister Schouten van LNV heeft vorige week aangegeven hiermee vanaf 1 juli te willen starten en daarvoor toestemming te vragen van de Europese Commissie. Maar de landbouwtellinggegevens moeten dan wel op tijd binnen zijn bij de RVO. Daarom is het belangrijk dat de deadline van de Gecombineerde Opgave 15 mei blijft. Naar achteren schuiven zou sneller uitbetalen alsnog kunnen frustreren. Die onzekerheid er ook nog bij, dat kunnen we nu niet hebben. Het is natuurlijk sowieso al lastig plannen omdat de stikstofderogatie voor 2020 nog steeds niet duidelijk is.

Gecombineerde opgave 2020: begin tijdig

Alle informatie over de Gecombineerde Opgave is hier te vinden.

Om fouten in de gecombineerde opgave te voorkomen is het zaak om niet tot de laatste dag te wachten. De percelen kunnen het hele jaar rond al worden geregistreerd in “Mijn Percelen”.

Voor het invullen van de percelen en het beantwoorden van de andere vragen is het handig om eerst de checklist door te nemen. Goed voorbereid gaat het invullen een stuk sneller met minder kans op ernstige fouten. Denk bijvoorbeeld aan inloggegevens, bedrijfsregistratie en bodemanalyses.

Vragen kunt u natuurlijk aan de RVO stellen. Een contactformulier vindt u op deze pagina. De RVO geeft aan binnen twee werkdagen te reageren. Maakt u gebruik van een adviseur, dan kan die nu lastig bij u op bezoek komen. Een alternatief is om een video-call te houden, bijvoorbeeld met Skype. Met deelschermen kan je meekijken op het scherm van de adviseur en zo stap voor stap door de opgave te lopen. Mogelijk kunnen vragen ook telefonisch beantwoord worden. Bij LTO Noord, ZLTO en LLTB kunt u als lid uiteraard ook terecht met vragen.

Wijzigingen na de deadline van 15 mei

Na het doen van de gecombineerde opgave kan het natuurlijk zijn dat er in het bouwplan nog wijzigingen plaatsvinden. Zo zijn er grote onzekerheden over de marktsituatie als gevolg van het coronavirus. Nu is het mogelijk om gewascodes in de gedane opgave uiterlijk 9 juni nog te wijzigen. Zo lang het gegeven areaal niet wijzigt en je wijzigt van een subsidiabele code naar een andere subsidiabele code (bijvoorbeeld van aardappelen naar maïs) en de aanvraag wordt hierbij niet uitgebreid, dan volgt er geen korting op de betalingsrechten. Daarnaast is het mogelijk tot en met 31 mei nog percelen aan te passen. Bij (ver)huur van percelen is het altijd belangrijk goede afspraken te maken meet (ver)huurder over wie welke percelen opgeeft. Wijzigt er later nog wat, dan zal je met je (ver)huurder afspraken moeten maken over de onderlinge verrekening van betalingsrechten op die grond.

Voor de duidelijkheid: ben je te laat met de gecombineerde opgave, dan geldt korting op de betalingsrechten: 1% per werkdag vanaf 16 mei tot en met 9 juni.

Belangrijkste advies: laat het niet op de laatste dag aan komen. Begin er tijdig aan.

Bron: LTO Nederland