wroetende varkens

Steeds meer bekend over rol (landbouw)huisdieren bij COVID-19

Overal in de wereld vinden momenteel studies plaats naar de rol van (landbouw)huisdieren bij coronabesmettingen. Tot nu toe zijn alle gevallen waarbij de ziekte werd vastgesteld bij een dier, te herleiden naar een humane patiënt met COVID-19. En is overdracht van mens op dier aannemelijk.

Daarnaast bleken in kleinschalige experimenten katten en fretten gevoelig voor het virus en bleek verspreiding van het virus tussen katten mogelijk. Varkens, kippen en eenden bleken niet gevoelig voor een infectie met het virus. Honden konden wel geïnfecteerd raken, maar werden zelf niet ziek. Uit een studie in China bleek 15 procent van de katten serologisch positief te zijn. Drie van deze positief geteste dieren waren afkomstig van COVID-19 patiënten.

Bron: Vetinfact