Afzet van lokale producten groeit in deze crisistijd

Onder de titel ‘De wereld eet door’ hield jongerennetwerk Voor de Oogst van Overmorgen deze week een online bijeenkomst over de impact van het coronavirus op het agrifoodsysteem. Dat de crisis de agrarische sector raakt, is duidelijk. Aan de andere kant is er meer aandacht en waardering voor lokaal voedsel. Zo klonk de conclusie van deze bijeenkomst.

Ruim vijftig boeren en jongeren werkzaam in de periferie van de sector, hingen dinsdagavond vanuit huis aan de lippen van de drie gastsprekers.

Marije Klever van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), CEO Willem Ferwerda van Commonland en Rens Kooijman, melkveehouder en eigenaar van Heerlijkekoe.nl, vertelden over wat de coronacrisis voor hen en de agrarische sector betekent.

‘We gaan niet meer terug naar het oude normaal’, verwacht Ferwerda. ‘De coronacrisis raakt ons en onze sector hard, wereldwijd. Tegelijkertijd zien we een herwaardering van lokaal voedsel. Niet alleen in Nederland, ook in andere landen. Daar liggen kansen.’

Klever beaamt dat. ‘Thuis op ons melkveebedrijf hebben wij een melktap staan. De afzet is de laatste maanden gegroeid. Mensen zien nu nog meer de meerwaarde van een vers product en gaan in deze tijd graag naar buiten voor een boodschap.’

Onzekere periode
Ondanks dat de afzet van lokale producten groeit, raakt deze crisis veel agrariërs. ‘Kijk naar de sierteelt, akkerbouwers en fritesaardappeltelers. Voor hen is dit een moeilijke en onzekere periode. Ook dalen de prijzen in de andere sectoren. We weten niet hoe diep dit dal zal zijn en hoelang deze crisis aanhoudt.’

Het NAJK krijgt veel vragen van leden. ‘Communicatie naar onze leden is nu belangrijk. Wat wordt bijvoorbeeld het beleid vanuit Europa? Die onzekerheid geeft onrust. Daarnaast brengt deze crisis jonge boeren die financieel gezien een minder goede basis hebben, in de problemen.’

Ook Kooijman voelt de gevolgen van de coronacrisis op zijn bedrijf. ‘Gelukkig gaan het werk en de seizoenen door. Voor Heerlijkekoe.nl merk ik dat de afzet groeit. Wat wij uit deze crisis kunnen leren? Dat er vraag is naar lokale producten en dat mensen door deze periode ook echt op zoek gaan naar gezonde lokale producten’, besluit hij.
De deelnemers aan Voor de Oogst van Overmorgen zijn jongeren die betrokken zijn bij de landbouw- en voedselsector, zoals jonge boeren, medewerkers bij provincies, natuurorganisaties, voedselproducten, het ministerie van LNV en LTO.


Bron: Nieuwe Oogst