Inzet op Whatsapp-groepen per afdeling

Afdelingsbesturen van LTO Noord zijn de afgelopen weken ondersteund bij het opzetten met WhatsApp-groepen met leden. Niet om daarmee de nieuwsbrieven te vervangen, maar om op die momenten berichten te versturen waarbij haast is geboden.

Denk bijvoorbeeld aan een calamiteit of bij politieke besluitvorming landelijk, regionaal of lokaal waarbij we leden snel van de juiste informatie willen voorzien. Daarnaast kunnen afdelingsbesturen via de app een herinnering sturen of snel een korte peiling houden.
 
Aanmelden
Door de extra aandacht en inzet op Whatsapp-groepen zijn vele afdelingen gestart met app-groepen! Hopelijk melden veel leden zich aan voor de appgroep van de eigen afdeling. Geen mail hierover gehad? Neem dan contact op met uw afdelingsbestuur.