Crisissteun provincie Gelderland voor tuinbouw verdient landelijk vervolg

Provincie Gelderland wil tuinbouwbedrijven ondersteunen die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis.

Er wordt geld beschikbaar gesteld voor teeltbedrijven die met een adviseur willen sparren over hun persoonlijke situatie of een plan van aanpak willen opstellen voor de korte of langere termijn. De belangstelling onder bedrijven is dusdanig groot dat een aanzet wordt gegeven voor een landelijke aanpak.

De gevolgen van de coronacrisis voor glastuinbouwbedrijven kunnen verschillend van aard zijn. Dat kan variëren van: hoe kom ik de komende maanden door tot hoe richt ik mijn bedrijf zo in dat ik er sterker uitkom. Vragen die met steun en advies van een professionele adviseur beter kunnen worden beantwoord.

Positieve reacties
Provincie Gelderland biedt ondernemers de mogelijkheid gebruik te maken van de eigen adviseur, maar telers kunnen ook een andere adviseur inschakelen. Provincie Gelderland vergoedt 75% van de kosten van de coaching; het traject mag maximaal € 2.000,- kosten waarvan € 1.500,- subsidie kan worden gegeven.
Chrysantenteler Toon van Tuijl constateert een grote belangstelling voor de regeling in de Bommelerwaard. “Er wordt erg positief gereageerd op deze regeling. Grote bedrijven werken vaak al met een adviseur, maar kleine en middelgrote bedrijven niet. Op deze manier komt professioneel advies ook voor hen binnen handbereik en dat is erg belangrijk in deze lastige tijd.”

Landelijke aanpak
Inmiddels wordt ook in Brabant vanuit de provincie gewerkt aan een soortgelijke ondersteuning vanuit de provincie. “Ook wordt vanuit de regionale LTO’s gekeken of de regeling kan worden opgeschaald naar andere agrarische sectoren”, meldt Gerard Selman, regiocoördinator bij Glastuinbouw Nederland.
Binnen de Greenports is het onderwerp inmiddels op de agenda geplaatst om te komen tot een landelijke regeling. Glastuinbouw Nederland zal zich daar, onder meer middels de regiocoördinatoren, zeker voor inzetten. Toon van Tuijl en Gerard Selman zijn sowieso van mening dat deze steun vanuit de provincie zeker een landelijke aanpak verdient.