Enquête: Hoe gaat u als werkgever om met corona en wordt u voldoende ondersteund?

Sinds het uitbreken van de corona-crisis ondersteunt de LTO Taskforce Arbeid bedrijven in de land- en tuinbouw bij het omgaan met de gevolgen van de coronacrisis, op het gebied van arbeid en werkgeverschap.

De Taskforce Arbeid is door LTO Nederland ingesteld. Hierin wordt samengewerkt door Anthos, Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, KAVB, LLTB, LTO Arbeidskracht, LTO Noord, NFO, Plantum en ZLTO.

De LTO Taskforce Arbeid -actief sinds 13 maart 2020- communiceert via de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw en de kanalen van de samenwerkende organisaties. Op www.werkgeverslijn.nl/corona vindt u actuele informatie en documentatie voor werkgevers.

Om in te blijven spelen op uw vragen en knelpunten in deze coronacrisis is uw mening en inbreng voor ons belangrijk. Hoe kijkt u aan tegen arbeid en werkgeverschap, nu en in de nabije toekomst?

Wilt u daarvoor deze enquête invullen?

  • Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
  • De enquête kunt u invullen tot en met 25 mei 2020.
  • De resultaten worden geanonimiseerd verwerkt en worden eind mei gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de Taskforce Arbeid.

Bron: LTO Nederland