landschap

Nieuwe onderzoeksresultaten Covid-19 bij nertsenbedrijven

Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten uit het lopende onderzoek naar Covid-19 besmettingen op nertsenbedrijven, is het aannemelijk dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van een nerts op een nertsenverzorger.

De betreffende medewerker heeft tussen de nertsen gewerkt in de periode voordat bekend was dat er nertsen op het bedrijf besmet waren. Er gold toen nog geen advies voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De medewerker is inmiddels hersteld. Buiten de stallen is geen virus aangetroffen. Volgens het RIVM vormen de besmette bedrijven daarom geen risico voor de omgeving.

Uit onderzoek naar de genetische code van het virus is geconcludeerd dat één medewerker van een besmet nertsenbedrijf het virus waarschijnlijk van nertsen heeft opgelopen. Er zal verder onderzoek gedaan worden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de meest waarschijnlijke besmettingsroutes. De medewerker stond in direct contact met nertsen. Er is van begin af aan rekening gehouden met de mogelijkheid dat nertsen medewerkers van het bedrijf kunnen besmetten. Daarom wordt deze medewerkers geadviseerd om persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

De bevinding heeft geen invloed op het risico voor omwonenden. Alle nertsen worden binnen gehuisvest. In luchtmonsters genomen buiten de stallen is geen virus gevonden. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat het virus zich over grote afstanden zal verspreiden. De eerdere voorzorgsmaatregel, om 400 meter afstand te houden tot bedrijven, werd vorige week al ingetrokken. Omdat er geen risico voor omwonenden is hoeft deze maatregel ook niet opnieuw te worden ingesteld.

Uit het lopende onderzoek blijkt verder dat virussen op twee van de besmette nertsenbedrijven veel op elkaar lijken. Er wordt onderzocht of katten een rol hebben gehad bij de besmetting tussen bedrijven.

De screening van nertsenbedrijven (op antistoffen bij de nertsen) wordt uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en wordt verplicht. Ook geldt er een bezoekersverbod in stallen van de besmette bedrijven. Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen, is al eerder de maatregel genomen dat de dieren en de mest een besmet bedrijf niet mogen verlaten.

“Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat het coronavirus weer van nertsen terug kan worden overgedragen op degene die er in direct contact mee staat: de verzorger. Die maakt het inmiddels gelukkig goed. Dit nieuws heeft impact op de betrokkenen. Onze eerste prioriteit is de gezondheid van mensen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen risico voor omwonenden en ook geen gevaar voor de volksgezondheid is. Het is goed dat er grondig onderzoek wordt gedaan om zo nog meer inzicht te krijgen,” aldus Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland.

De volledige Kamerbrief is hier te lezen.

Het ministerie heeft een uitgebreide Q&A gemaakt, die hier is te lezen.

Specifiek wat betreft de besmetting van dier op mens heeft het ministerie deze Q&A gemaakt.

Bron: LTO Nederland