Veel waardering voor belactie naar kalverhouders

De kalverhouderij wordt hard geraakt door de coronacrisis. LTO Noord wil graag weten hoe de situatie op het individuele bedrijf is en wat zij voor haar leden kan betekenen. Daarom zijn alle kalverhouders die lid zijn van LTO Noord onlangs gebeld door bestuurders en medewerkers van de vereniging.

‘Leden waarderen het enorm dat wij hen bellen’, weet Nikki Soede, relatiebeheerder bij LTO Noord regio West. Samen met bestuurders en medewerkers van LTO Noord sprak zij de afgelopen twee weken kalverhouders over de coronacrisis en de huidige situatie op hun bedrijf.
Net als andere sectoren worden ook kalverhouders getroffen door de coronacrisis. ‘Dat blijkt uit de signalen die wij van onze achterban ontvangen’, legt Soede uit. ‘Door het coronavirus en de getroffen maatregelen om verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan, zit de horeca alweer twee maanden op slot. Dit heeft uiteraard ook effect op de afzet van kalfsvlees.’

LTO Noord wil graag het gesprek met leden aangaan. ‘Waar lopen kalverhouders tegenaan, waar maken zij zich zorgen over en wat kan LTO Noord voor hen betekenen? Dat willen wij inzichtelijk krijgen en daarom zijn wij gestart met deze belactie. De input uit deze telefoongesprekken bundelen wij, zodat LTO-vakgroep Kalverhouderij daar verder mee kan in de belangenbehartiging.’
Volgens Soede zijn vooral jonge boeren onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Zij hebben bijvoorbeeld het bedrijf net overgenomen of investeringen gedaan en hebben nog geen buffer voor een crisis als deze.
Wim Brouwer, kalverhouder en afdelingsbestuurder bij LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei, onderstreept dit signaal. ‘Kalverhouders die een contract hebben, krijgen een vaste vergoeding per jaar voor het verzorgen van de kalveren. Om de zoveel tijd worden daar vaste afspraken over gemaakt. Als deze crisis te lang duurt, zakken die vergoedingen. Daardoor kunnen verschillende kalverhouders op de langere termijn in problemen komen. Om ruimte te krijgen op de markt, wordt er nu een langere leegstand ingevoerd.’

Vrije markt
Ook voor kalverhouders die aan de vrije markt leveren, is dit een onzekere periode. ‘Doordat zij geen vaste afspraken hebben met een partij, hebben zij geen idee waar zij met de kalveren naartoe moeten.’
De telefoongesprekken hebben volgens Brouwer veel input opgeleverd. ‘Dat is waardevol. Hierdoor krijgen wij op lokaal, regionaal en landelijk niveau nog beter inzicht in de behoefte van onze leden.’ Zo zet de vakgroep momenteel veel energie op de Particuliere Opslag (PO) regeling en steunmaatregelen voor individuele kalverhouders.
Volgens Brouwer zijn leden verrast door deze belactie. ‘Ik vind het een mooie ontwikkeling en hoop dat we soortgelijke acties ook in de toekomst gaan voortzetten. Contact leggen met onze leden, even horen hoe het met ze gaat, waar zij mee bezig zijn, waar ze eventueel tegenaan lopen en waar LTO Noord hen bij kan helpen. Dat waarderen onze leden.’
LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei is, net als andere LTO Noord-afdelingen, momenteel bezig met het oprichten van een Whatsappgroep. ‘Ook speciaal voor kalverhouders’, legt Brouwer uit. ‘In deze groep willen wij belangrijke informatie delen met onze leden. Communicatie naar onze leden en ledenbinding staan bij ons hoog in het vaandel. Vooral in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven.’

 

Bron: Nieuwe Oogst