nerts - vrij van rechten

Weer nertsenbedrijven geruimd

Afgelopen weekend zijn er weer 2 nertsenbedrijven besmet verklaard. Beide bedrijven zijn inmiddels geruimd. Het ruimen van nertsen is gespecialiseerd werk dat, in opdracht van de NVWA, door collega nertsenhouders wordt uitgevoerd.

Inmiddels zijn er 12 nertsenbedrijven met 17 locaties geruimd. Het betreft overwegend gezinsbedrijven. Alle besmettingen met covid-19 zijn naar voren gekomen bij het early warning onderzoek waarbij dode dieren voor sectie werden ingestuurd. De oorsprong van de besmettingen waren waarschijnlijk zieke dierverzorgers. Zoals bekend vormen besmette nertsenbedrijven geen direct gevaar voor hun omgeving. Ruimen gebeurt om te voorkomen dat op de bedrijven zelf mensen besmet kunnen worden.

Bron: LTO Nederland